Účtovný výkaz

JCRC s. r. o. (IČO: 44560711) vykonala dňa 25.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2022744724_IR_2010_601_2011_563185.TIF