Účtovný výkaz

JCRC s. r. o. (IČO: 44560711) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022744724_IR_2011_2031328522012.TIF