Účtovný výkaz

JCRC s. r. o. (IČO: 44560711) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2022744724_IR_2011_2031328512012.TIF