Účtovný výkaz

JCRC s. r. o. (IČO: 44560711) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2022744724_IR_2012_2027508402013.TIF